ההבדלים בין גברים לנשים בראי האבולוציה

תהליך האבולוציה מתייחס בדרך כלל למין האנושי באופן כללי, ודיונים רבים אינם מתייחסים להבדלים שבין גברים לנשים, אולם חוקרים ממכון ויצמן גילו לאחרונה כי קיימים הבדלים משמעותיים בין המינים בתהליך האבולוציוני. אמנם יש בתהליכים הללו תלות הדדית, אולם השוני ביניהם הוא ככל הנראה הסיבה בעטיה קיימים הבדלים בין גברים ונשים …